Hvem er
WinnTech?

Vårt primærmarked er service og leveranser av «TurnKey» prosjekter innen butikk-kjøling , varmepumper, dataromskjøling og proviant kjøle og frys for både on og offshore installasjoner. Våre innovative, miljøvennlige og energiøkonomiske løsninger gjør det enkelt for din bedrift å møte det grønne skiftet med utfasing av tradisjonelle kjølemedier.

Spesialister på grønne kjølesystemer

Vi er spesialister på grønne kjølesystemer til offshore og maritim sektor i Norge. Vi har gjennom de siste årene bygget opp en betydelig kompetanse innen bruk av naturlige kjølemedier som CO2 og propan.

I alle våre prosjekt og leveranser av kjøleanlegg har vi stort fokus på funksjonalitet og driftssikkerhet, noe som direkte bidrar til lavere levetidskost på våre anlegg.

Vår samarbeidspartner

Våre sertifiseringer

Isovator PNG