WinnTech AS sikrer seg viktig miljøvennlig kjølekontrakt på Jotun A

 Winntech AS skal i samarbeid med teknologileverandøren Winns AS levere miljøvennlige kjølemaskiner til Leirvik AS. Kontrakten omhandler leveranse av dataromskjølere (DX Maskiner) til Jotun A prosjektet.  «Vi er svært glade for at Leirvik AS og deres sluttkunde Vår Energi, velger kjølemaskiner med CO2 som kjølemedie. Bruk av CO2 som kjølemedie er det mest miljøvennlige som […]