PTG styrker satsingen på Vestlandet og på kuldetjenester til offshore

Norges ledende kuldetekniske kompetansemiljø Perfect Temperature Group (PTG) har inngått avtale om å kjøpe hundre prosent av aksjene i Winntech AS på Stord. Begge selskaper har lang erfaring med leveranser av kuldeanlegg med bruk av det miljøvennlige kjølemediet CO2. Både ledelse og aksjonærer i Winntech blir med videre ved å reinvestere i eierselskapet Nordic Climate […]

WinnTech AS sikrer seg viktig miljøvennlig kjølekontrakt på Jotun A

 Winntech AS skal i samarbeid med teknologileverandøren Winns AS levere miljøvennlige kjølemaskiner til Leirvik AS. Kontrakten omhandler leveranse av dataromskjølere (DX Maskiner) til Jotun A prosjektet.  «Vi er svært glade for at Leirvik AS og deres sluttkunde Vår Energi, velger kjølemaskiner med CO2 som kjølemedie. Bruk av CO2 som kjølemedie er det mest miljøvennlige som […]