WinnTech AS sikrer seg viktig miljøvennlig kjølekontrakt på Jotun A

Fv. Guro Solem CEO Winns AS, Jostein Børtveit Dagl.leder Winntech AS og Espen Mæland Innkjøpsansvarlig Leirvik AS

 Winntech AS skal i samarbeid med teknologileverandøren Winns AS levere miljøvennlige kjølemaskiner til Leirvik AS. Kontrakten omhandler leveranse av dataromskjølere (DX Maskiner) til Jotun A prosjektet. 

«Vi er svært glade for at Leirvik AS og deres sluttkunde Vår Energi, velger kjølemaskiner med CO2 som kjølemedie. Bruk av CO2 som kjølemedie er det mest miljøvennlige som kan benyttes. Vi har lang erfaring og god kompetanse på bruk av denne teknologien. På landbaserte anlegg har denne teknologien vert i bruk i mange år, driftssikkerheten på denne type anlegg har vist seg å være betydelig bedre enn tradisjonelle kjøleanlegg. Vi er veldig glade for å kunne være med å tilpasse denne teknologien til også å kunne nyttes offshore.» sier Daglig Leder for Winntech AS, Jostein Børtveit 

Som en del av det grønne skiftet skal miljøskadelige F-Gasser fjernes fra markedet. Denne utfasingen er godt i gang, de blir nå erstattet med langt mer miljøvennlige kjølemaskiner. Gjennom årene har det vert mange utfasinger av andre type kjølemedier, der kunden må inn og konvertere anlegga sine pga. gassenes miljøskadelighet. Produsentene av kjølegasser jobber kontinuerlig med å komme opp med kjemiske erstatningsgasser som har lavt GWP (Global Warming Potensial) tal, dette for å imøtekomme myndighetskrava knyttet til GWP. Det siste nye er såkalte HFO gasser. Det er imidlertid allerede kommet opp spørsmålstegn med flere av komponentene som blir nyttet i disse gassene, både med hensyn til miljø og påvirkning på personell som jobber med denne type gasser. Norge, sammen med fire andre Europeiske land bla. Tyskland, har allerede lagt inn forslag til EUs REACH komite om å legge restriksjoner på denne type gasser med basis i innholdet av PFAS. (forkortelse for «per- og poly-fluor-alkyl-stoffer») 

Sikreste veien fremover for sluttkunden blir derfor å velge naturlige kjølemedier, så kalla «NatRefs», som for eksempel CO2. 

Trondheimsbaserte Winns AS har utviklet teknologi og produkter som er miljøvennlige, energieffektive og tilpasset offshore «Ved bruk av denne type teknologi sikrer kunden at de anvender miljøvennlig teknologi og at de aldri vil måtte konvertere anlegget på nytt i anleggets levetid. Vi mener at den eneste farbare veien er å benytte CO2 som kuldemedie, for vår del er dette system nr 14 i rekken av CO2 anlegg levert offshore». sier Guro Solem, CEO i Winns AS. 

For oss er dette nok en bekreftelse på at vårt mangeårige arbeid med å implementere ny miljøvennlig teknologi innen kulde / varmepumpeanlegg offshore, begynner å gi resultater. 

Vi er selvfølgelig også er svært glade for å ytterligere posisjonere oss i dette markedet. Ansatte i begge selskaper har lang erfaring med leveranser av kuldeanlegg offshore med bruk av CO2. 

Leirvik AS er svært fornøyde med å ha landet avtalen med Winntech AS på levering av kjølemaskiner til Jotun A prosjektet. 

Kjølemetoden som benyttes her, er i tråd med Leirvik AS sitt «Connected LQ» konsept. 

Konseptets hovedfokus, er å tilby mer miljøvennlige og energieffektive systemer for drift av boligmoduler. 

Leirvik AS ser frem til ett godt samarbeid med Winntech AS og Winns AS gjennom hele leveranseperioden til Jotun A, og ser med fordel på ett videre godt samarbeid med lokale servicepartnere på Stord. Sier Innkjøpsavsvarlig ved Leirvik AS Espen Mæland 

(Presisering ved bruk av CO2 i kjøleanlegg blir den nytta i lukkede og tette systemer) 

Flere Nyheter